Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid: Streefbeeld Immunology (External organisation)

Activity: MembershipMembership of network

Description

Eind 2016 bracht het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) het advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek - Over mogelijkheden voor het uitfaseren van dierproeven en het stimuleren van proefdiervrije innovatie’ uit, op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam. Daarin stelt het NCad dat de mogelijkheden voor substantiële vermindering en afbouw van het proefdiergebruik binnen het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek per domein variëren. Het NCad adviseert de staatssecretaris om, vanuit een dialoog tussen het maatschappelijke (waaronder patiënten- en dierenbelangenorganisaties) en wetenschappelijk veld (inclusief transitiedeskundigen), per fundamenteel wetenschappelijk onderzoekdomein -of per cluster van domeinen- een streefbeeld voor de komende tien jaar te laten ontwikkelen. Het streefbeeld is gericht op de transitie naar proefdiervrij onderzoek met behoud van tenminste de huidige wetenschappelijke kwaliteit. Het streefbeeld zou sturend moeten zijn voor de innovatiestrategie, waarbij systematisch aandacht wordt besteed aan het delen van kennis.
De staatssecretaris heeft dit advies overgenomen en in afstemming met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de KNAW en het NCad gevraagd om het opstellen van streefbeelden te bevorderen binnen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, het toegepast en omzettingsgericht onderzoek en bij dierproeven in het kader van onderwijs en training. Deze handreiking dient om het doel, de beoogde inhoud en de werking van streefbeelden nader toe te lichten en is toepasbaar binnen de domeinen van elk van deze onderzoeksgebieden.

Deze werkgroep activiteit gaat over het schrijven van het streefbeeld Immunologie
Period20212022
Held atHet Nationaal Comité advies dierproevenbeleid: Streefbeeld Immunology, Netherlands
Degree of RecognitionNational