Antwoord op kamervragen over het artikel 'Racisme duwt medewerkers uit de ouderenzorg' (13 december 2022)

Impact: Impact on policy

Description of impact

Antwoord op vragen van de leden Sahla, Belhaj en Kuzu over het artikel 'Racisme duwt medewerkers uit de ouderenzorg

Eerste ondertekenaar: C. Helder, minister voor Langdurige Zorg
Mede namens: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z20805&did=2022D53759
Category of impactImpact on policy