Kamervragen over het artikel ‘Racisme duwt medewerkers uit de ouderenzorg’ (2 november 2022)

Impact: Impact on policy

Description of impact

Kamervragen gericht aan C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport en C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Indiener: Fonda Sahla (D66)
Medeindiener: Salima Belhaj (D66)
Medeindiener: Tunahan Kuzu (Denk)


https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z20805&did=2022D44777
Category of impactImpact on policy