MIO-bijeenkomsten Hand op de knip

Impact: Impact on policy

Description of impact

Intervisiebijeenkomsten over episiotomie: achtergrondinformatie verzorgd en intervisoren opgeleid.
Category of impactImpact on policy