10 Clinical methods and public health

Research Output 1985 2020

Filter
Book
2011

Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond

Mistiaen, P., Francke, A. L., de Graaff, F. M. & van den Muijsenbergh, M. E. T. C., 2011, Utrecht: NIVEL. 24 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg

Wollersheim, H., Bakker, P. J. M., Bijnen, A. B., Gouma, D. J., Wagner, C. & van der Weijden, T., 2011, Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 194 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Leven met astma bij kinderen

Merkus, P., Tilbosch, M. & Numans, M. E., 2011, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Leven met eczeem

Dirven-Meijer, P., de Groot, A. & Numans, M. E., 2011, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Measurement in Medicine - A practical guide

de Vet, H. C. W., Terwee, C. B., Mokkink, L. B. & Knol, D. L., 2011, New York: U.S.A., Cambridge University Press, New York.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Ontspoorde cellen. Kanker in fictie

Oderwald, A. K., Neuvel, K. & van Tilburg, W., 2011, Utrecht: De Tijdstroom. 1 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Organisatie en invulling van "casemanagement dementie" in Nederland: verslaglegging van een landelijke peiling onder regionale projectleiders

Peeters, J. M., Francke, A. L. & Pot, A. M., 2011, www.nivel.nl: NIVEL. 28 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Palliatieve zorg door verpleegkundigen

Visser, A. P., Bilsen, J. J. R. & Francke, A. L., 2011, Amsterdam: Reed business. 204 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Preventing Childhood obesity. EPODE European Network Recommendations

Borys, J. M., Le Bodo, Y., De Henauw, S., Moreno, L. A., Romon, M., Seidell, J. C. & Visscher, T. L. S., 2011, France: Lavoisier.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Tegenwicht. Feiten en fabels over overgewicht.

Seidell, J. C. & Halberstadt, J., 2011, Nederland: Bert Bakker. 232 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Trajectbegeleiding bij dementie in Noord-Limburg: ervaringen van mantelzorgers, huisartsen en trajectbegeleiders

Peeters, J. M. & Francke, A. L., 2011, Utrecht: NIVEL. 94 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Verpleegkundigen en verzorgenden in internationaal perspectief: een literatuurstudie naar rollen en posities van beroepsbeoefenaren in de verpleging en verzorging

Mistiaen, P., Kroezen, M., Triemstra, M. & Francke, A. L., 2011, Utrecht: NIVEL. 134 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland: een kennissynthese van bestaande literatuur en gegevensbronnen

Velden, L. F. J., Francke, A. L. & Batenburg, R. S., 2011, Utrecht: NIVEL. 85 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Zorgen tot de laatste dag: verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Bekkema, N., Veer, A. D., Hertogh, C. M. P. M. & Francke, A. L., 2011, Utrecht: NIVEL. 38 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

2010

Besmet

Oderwald, A. K., Neuvel, K. & van Tilburg, W., 2010, Utrecht: De Tijdstroom.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Debatteren over genetische screeningscriteria. Witness seminar 2 december 2005.

van El, C., Cornel, M. C., Pieters, J. & Houwaart, E. S., 2010, Houten: Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

De Senectute: ethiek en kwetsbaarheid

Hertogh, C. M. P. M., 2010, Amsterdam: Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Ethiek in Discussie. Praktijkvoorbeelden van ethische expertise.

van den Hoven, M., van der Scheer, A. M. & Willems, D., 2010, Assen: Van Gorcum.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Handbook of Cultural Psychiatry and Psychotherapy

de Jong, J. T. V. M. & Colijn, S., 2010, Utrecht: De Tijdstroom. 1 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

58 Downloads (Pure)

Herinneringen en dromen van zeggenschap. Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg.

Abma, T. A., 2010, Den Haag: Boom/Lemma.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

File
418 Downloads (Pure)

Het leven met een nierziekte. Ervaringen van nietpatiënten en hun naasten

Schipper, K., Nierse, C. J., Hene, E., van Zadelhoff, E., van de Griendt, J. & Abma, T. A., 2010, Den Haag: Lemma/Boom.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

File

Monitor woonvormen dementie. Een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie.

Pot, A. M. & de Lange, J., 2010, Utrecht: Trimbos Instituut.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Obesity epidemiology

Crawford, D., Jeffery, R. W., Ball, K. & Brug, J., 2010, Oxford: Oxford University Press.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

93 Downloads (Pure)

Reflectie en participatie in zorg.

Abma, T. A., Visse, M. A., Molewijk, B. & Widdershoven, G., 2010, Den Haag: Boom/Lemma.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

File

Rheumatoid arthritis

Luqmani, R., Pincus, T. & Boers, M., 2010, Oxford: Oxford University Press.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Studenten en stille pijn. Wel problemen maar geen hulp zoeken.

Verouden, N. W., Vonk, P. & Meijman, F. J., 2010, Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Unfamiliar knowledge. Psychiatric disorders in literature.

Oderwald, A. K., Neuvel, K. & van Tilburg, W., 2010, Utrecht: De Tijdstroom.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Witness seminar. Debatteren over genetische screeningscriteria

van El, C. G., Cornel, M. C., Pieters, T. & Houwaart, E. S., 2010, Houten: Prelum.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

2009

De mondige patiënt, historische kijk op een mythe

Snelders, S. A. M. & Meijman, F. J., 2009, Amsterdam: Bert Bakker.

Research output: Book/ReportBookPopular

Dermatovenereologie voor de eerste lijn

Smit, J. H., van Everdingen, J. J. E., Starink, T. M. & van der Horst, H. E., 2009, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Gedwongen opnemingen psychiatrische patiënten/cliënten. Een leidraad voor diens advocaat.

Hommes, J. & Abma, T. A., 2009, Den Haag: Lemma/Boom Juridische uitgevers.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Handboek somatisatie: Lichamelijk onverklaarde klachten in de eerste en tweede lijn.

van der Feltz - Cornelis, C. M. & van der Horst, H. E., 2009, Utrecht: De Tijdstroom.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

interRAI Home Care (HC) Assessment Form and User's Manual, version 9.1

Morris, J. N., Fries, B. E., Berbabei, R., Steel, K., Carpenter, I., Gilgen, R., DuPasquier, J. N., Frijters, D. H. M., Henrard, J. C., Hirdes, J. P., Belleville-Taylor, P., Berg, K., Bjorkgren, M., Gray, L., Hawes, C., Ljunggren, G., Nonemaker, S., Philips, C. D. & Zimmerman, D., 2009, Washington DC: interRAI.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Maison Dieu. Dertig jaar The House of God

Oderwald, A. K., 2009, Utrecht: De Tijdstroom.

Research output: Book/ReportBookPopular

Opname. Ziek zijn tussen vier muren

Oderwald, A. K., Neuvel, K. & van Tilburg, W., 2009, Utrecht: De Tijdstroom.

Research output: Book/ReportBookPopular

Palliatieve zorg. Medische en verpleegkundige praktijk in Nederland en België

Deliens, L. H. J., Echteld, M. A. & Philipsen, B. D., 2009, Houten: Bohn, Stafleu, Van Lochum.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Praktische verloskunde

Prins, M., van Roosmalen, J. J. M., Scherjon, S. & Smit, Y., 2009, amsterdam: Bohn Stafleu van Loghum.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Rechten van cliënten met een verstandelijke beperking

Frederiks, B. J. M. & den Dulk, L., 2009, Barneveld: Nelissen.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Somatische problemen

van Aalderen, W. M. C., Albers, M., de Blécourt, A. C. E., Bleijenberg, G., Boxma, H., Braet, C., Brouwer, O. F., Derkx, B. H., van Drie, H. J. Y., van Furth, A. M., van Gemert, T. M., Hofland, H., Houdijk, E. C. A. M., de Jong, L., de Jonge, R. C. J., Kalverdijk, L. J., Kieboom, J., Kluft, C. C., Kneepkens, C. M. F., Knoop, H. & 10 othersvan Leerdam, F. J. M., Lub, M. M. H., de Meij, T. G. J., Peeters, E. A., Scholten, S., Sprikkelman, A. B., Tibboel, D., ter Warbeek, H. L. G., Walstra, J. & Wijnberg-Williams, B., 2009, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Sports Injury Research

Verhagen, E. A. L. M. & van Mechelen, W., 2009, Oxford: Oxford University Press.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Supergenen en turbosporters; Een nieuwe kijk op doping.

van der Hoek, S. & Pieters, A. H. L. M., 2009, Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Research output: Book/ReportBookPopular

2008

Creating successful ICT services. Practical guidelines based on the STOF method.

Bouwman, H., de Reuver, M., Dröes, R. M., de Vos, H., Faber, E., Fielt, E., Haaker, T., ter Hofte, H., van der Steen, M., van der Roest, H. G. & Roukes, W., 2008, Enschede: Telematica Instituut.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Handboek somatisatie

van der Feltz-Cornelis, C. M. & van der Horst, H. E., 2008, Utrecht: De Tijdstroom.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Incidenten met gevaarlijke stoffen; preparatie, interventie en gezondheidsonderzoek

Scheepers, P. T. J., Jans, H., Ruijten, M. & Smid, T., 2008, Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Leven met de overgang

Kragten, J. & van der Horst, H. E., 2008, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Paedriatic exercise science and medicine

Armstrong, N. & van Mechelen, W., 2008, 2 ed. OUP.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Palliatieve Zorg. Nederland en Vlaanderen in beeld.

Echteld, M. A., Deliens, L. & Onwuteaka-Philipsen, B. D., 2008, Utrecht: De Tijdstroom.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

2005

Case analysis in clinical ethics

Ashcroft, R., Lucassen, A., Parker, M., Verkerk, M. & Widdershoven, G., 1 Jan 2005, Cambridge University Press. 246 p.

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

2004