General practice and elderly care medicine

Research Output

Filter
Report
2019

FACTSHEET Exergaming voor mensen met dementie: beweeg je mee? Adviezen ter bevordering van succesvolle implementatie

Translated title of the contribution: FACTSHEET Exergaming for people living with dementia: can you move along?: Recommendations to promote successful implementation van Santen, JM., Dröes, RM., Schoone, M., Blanson-Henkemans, O., Bosmans, J. E., van Bommel, S., Hakvoort, E., Valk, R., Scholten, C., Wiersinga, J., Smit, M. & Meiland, FJM., Apr 2019, VU medisch centrum Amsterdam. 12 p.

Research output: Book/ReportReportPopular

Open Access
File
43 Downloads (Pure)

SOLK voor de POH-GGZ

den Boer, C., 7 Mar 2019

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
72 Downloads (Pure)

Toekomst Huisartsenzorg: Herijking kernwaarden en kerntaken

van der Horst, HE., 2019, 22 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tools voor uitleg centrale sensitisatie

den Boer, C., 7 Mar 2019

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
65 Downloads (Pure)
2017

Antimicrobial resistance and causes of non-prudent use of antibiotics in human medicine in the EU.

Paget, J., Lescure, D., Versporten, A., Goossens, H., Schellevis, F. & van Dijk, L., 2017, European Commission.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

How to improve care for people with multimorbidity in Europe?

Rijken, M., Struckmann, V., van der Heide, I., Hujala, A., van Ginneken, E. & Schellevis, F., 2017, NIVEL. 31 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

How to strengthen patient-centredness in caring for people with multimorbidity in Europe?

van der Heide, I., Snoeijs, S. P., Boerma, W. G. W., Schellevis, F. G. & Rijken, M. P., 2017, NIVEL. 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effects of exergaming on people with dementia: a systematic literature review

van Santen, JM., Droes, RM., Holstege, M. S., Blanson-Henkemans, O., van Straten, A., de Vries, R., van Rijn, JK. & Meiland, FJM., 16 Dec 2016

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2015

Belevingsonderzoek dwang in de zorg: Twee samenhangende deelstudies

de Boer, M. E., Habraken, J. B. A., Frederiks, B. J. M., Depla, M. F. I. A., Zwijsen, S. A., Trompenaars, M., Negenman, A. M., Embregts, P. J. C. M. & Hertogh, C., 2015, Den Haag: Ministerie van VWS.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022, waar staat de huisartsenzorg anno 2014?

van Hassel, D., Korevaar, J. C., Batenburg, R. S. & Schellevis, F. G., 2015, NIVEL.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Innovating care for people with multiple chronic conditions in Europe: An overview

van der Heide, I., Snoeijs, S., Melchiorre, M. G., Quattrini, S., Boerma, W., Schellevis, F. G. & Rijken, M., 2015, NIVEL.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Niet te veel en niet te weinig: de balans tussen nodige en onnodige zorg in de huisartsenpraktijk

Vervloet, M., Bomhof, M., Schellevis, F. G. & van Dijk, L., 2015, NIVEL.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wat wil ik? Als ik niet meer beter word. Werkboek

Bekkema, N., de Veer, A. J. E. & Francke, A. L., 2015, NIVEL.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2014

NIVEL overzichtstudies: ouderen van de toekomst. Verschillen in de wensen en mogelijkheden voor wonen, welzijn en zorg

Doekhie, K. D., de Veer, A. J. E., Rademakers, J. J. D. J. M., Schellevis, F. G. & Francke, A. L., 2014, NIVEL.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Palliative and end-of-life care research in neurodegenerative diseases: Report of the JPND Action Group

Borasio, G. D., Brazil, K., Goodman, C., Larkin, P., Mitchell, D., Oliver, D. & van der Steen, J. T., 2014, JPND Research.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie Schaduwmonitor seizoenen 2012/13 en 2013/14

Hooiveld, M., ten Veen, P., Zock, J. P. & Schellevis, F. G., 2014, Utrecht: NIVEL.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Lyme onder de loep

Lamberts, S. W. J., van den Broek, P. J., van Brugel, N. D., van der Horst, H. E., Hovius, K. E., Huibers, M. J. H., van Kooten, B., Kullberg, B. J., van der Meer, W. J. M. & Sprong, H., 2013, Gezondheidsraad. 111 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

Toezichthoudende domotica. Een handreiking voor zorginstellingen.

Niemeijer, A. R., Depla, M. F. I. A., Frederiks, B. J. M. & Hertogh, C. M. P. M., 2012, VUmc.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2010

Palliatieve terminale zorg in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Een exploratieve studie

Horjus, S., de Lange, J., Magnée, M. & Pot, A. M., 2010, Utrecht: Trimbos Instituut.

Research output: Book/ReportReportProfessional

The age-specific impact of influenza on hospital admissions and mortality in five countries in Europe

Nielen, M. M. J., Spreeuwenberg, P., Paget, J. W., Donker, G. A., Meijer, A., Schellevis, F. G. & Fleming, D., 2010, Utrecht: NIVEL.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wél of niet zinvol? Afwegingen van tutoren VUMC om wel of niet te investeren in de eigen professionalisering tot docent

van Lankveld, T. A. M. & Gercama, A. J., 2010, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zorgen op afstand. Een pilotstudie naar het effect van GPS voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers

Horjus, S., Willemse, B. & Pot, A. M., 2010, Utrecht: Trimbos Instituut.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Competentieprofiel en eindtermen van de huisarts

van Duin, B. J., Nijholt, A. J. & Maiburg, A. J. S., 2009, Huisartsenopleiding.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluation of Field test #3 (COGKNOW D5.6.1.)

Meiland, F. J. M., Dröes, R. M., Bouman, A. I. E., Bengtsson, J., Davies, R. H., Haaker, T., Raime, V., Guiliano, A. & Nugent, C. D., 2009, onbekend: onbekend. 1 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Field Test #3 report (COGKNOW D4.5.1.)

Andersson, S., Bouman, A. I. E., Bentvelzen, S., Meiland, F. J. M., Kullberg, S., Bengtsson, J., Armstrong, E., Karlsson, E., Davies, R. H. & de Boer, J., 2009, onbekend: Cogknow. 1 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Human Factors Impact Analysis Field test 3 (COGKNOW D1.7.1.)

Bouman, A. I. E., Bentvelzen, S., Meiland, F. J. M. & Dröes, R. M., 2009, onbekend: onbekend. 1 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

2008

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd. Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

de Veer, A. J. E., Brandt, H. E., Schellevis, F. G. & Francke, A. L., 2008, Utrecht: NIVEL.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Chrinische ziekten en multimorbiditeit samengevat

Hoeymans, N. & Schellevis, F. G., 2008, Bilthoven: RIVM.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Depressie met een lichamelijke klachtenpresentatie

de Jong, F. J. & van der Feltz-Cornelis, C. M., 2008, Trimbos Instituut.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kindermishandeling, een ondergeschoven kind

van Manen, J., Mol, S., Kuyvenhoven, M. & Schellevis, F. G., 2008, Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 9 p. (Schatjes zijn het)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontslag van patiënten met multimorbiditeit uit het ziekenhuis

Mistiaen, P. J. M. L. & Schellevis, F. G., 2008, Utrecht: NIVEL.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Patiëntveiligheid in de eerstelijnsgezondheidszorg: stand van zaken

Leeuw, J. R. J., Veerhof, C., Wagner, C., Wiegers, T. A., IJzermans, J. C., Schellevis, F. G. & de Bakker, D. H., 2008, Utrecht: NIVEL.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Pilotimplementatie van een behandelprotocol voor Turken en Marokkanen met arbeidsrelevante psychische problematiek

Knispel, A., v.d. Nuyen, J., de Jong, F. J. & van der Feltz-Cornelis, C. M., 2008, Trimbos Instituut.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Spotlight Internationale: Development of an instrument to assess pupils with ASD in school

Hamelink, B. & Frijters, D. H. M., 2008, Autism Spectrum Quaterly Winter.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Spotlight Internationale: Recent changes in education of pupils with autism in the Netherlands

Hamelink, B. & Frijters, D. H. M., 2008, Autism Spectrum Quarterly Fall.

Research output: Book/ReportReportProfessional

The burden of disease of influenza. Age specific data from the Netherlands, England and Spain.

Marquet, R. L., Fleming, D. M., Elliott, A. M., Larrauri, A., de Mateo, S. & Schellevis, F. G., 2008, Utrecht: NIVEL.

Research output: Book/ReportReportProfessional