Euthanasie bij gevorderde dementie: het DALT-project: De ontwikkeling van een praktische handreiking over euthanasie bij dementie op basis van een schriftelijke wilsverklaring

Translated title of the contribution: Euthanasia in patients with advanced dementia: the DALT-project: Euthanasia in patients with dementia and an advance euthanasia directive: towards practical guidance

DO Coers, ME de Boer, Martin Buijsen, Carlo Leget, CMPM Hertogh

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Achtergrond van het onderzoek
Onder artsen bestaat terughoudendheid over euthanasie bij wilsonbekwame patiënten met dementie op basis van een schriftelijke euthanasieverklaring. Een van de redenen hiervoor is dat de situatie van gevorderde dementie de mogelijkheid tot betekenisvolle communicatie en gezamenlijke besluitvorming beperkt, terwijl artsen dit juist als noodzakelijk ervaren. Dit heeft geleid tot een groeiende behoefte aan houvast hoe om te gaan met dit dilemma.

Inhoud van het DALT-project
Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van diverse onderzoeksmethoden, waaronder vragenlijstonderzoek, interviews, een literatuurstudie van de juridische, rechtstheoretische en ethische literatuur en een Delphi-studie naar de toepasbaarheid van de zorgvuldigheidsvoorwaarden bij wilsonbekwame patiënten met dementie. De doelstelling van het onderzoek is een handreiking voor het zorgvuldig omgaan met euthanasieverklaringen van wilsonbekwame patiënten met dementie.

Relevantie voor de praktijk
In dit onderzoek zal de focus voornamelijk liggen op concrete casuïstiek, met daarbij aandacht voor het perspectief van de arts. Het onderzoek beoogt de verbinding te maken tussen de resultaten van (fundamenteel) rechtstheoretisch en ethisch onderzoek en de dagelijkse praktijk.
Translated title of the contributionEuthanasia in patients with advanced dementia: the DALT-project: Euthanasia in patients with dementia and an advance euthanasia directive: towards practical guidance
Original languageDutch
Article number1
Number of pages11
JournalTijdschrift voor Ouderengeneeskunde
Volume2
Issue numberApril 2019
Publication statusPublished - 25 Apr 2019

Cite this