Het onzegbare uiten. Een creatieve vorm van participatief actieonderzoek

BC Groot, TA Abma, Alie Weerman

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Diverse gemeenten en organisaties experimenteren met de inzet van ervaringsdeskundigen. In 2018 startte in Amsterdam de pilot WerkPlaats Ervaringskennis, een leerplatform voor een groep zogenoemde bijstands-‘klanten’. Hierin verkenden we de stem van ervaringsdeskundigen en gingen in dialoog met professionals en beleidsmakers. Twee lessen uit deze pilot: 1) ervaringskennis over leven in de bijstand bevat veelal verborgen zorgen, die complex zijn en moeilijk in gesproken woord te vatten zijn, 2) art-based participatief actieonderzoek is een aanpak waarin via creativiteit en reflectie in co-creatie met betrokkenen dit ‘onzegbare’ geuit kan worden. Deze pilot leverde een indringende presentatie op van creatieve producten over leven in de bijstand. Daardoor konden mensen die zelf in de bijstand leven, en mensen die werken bij de gemeente een stap zetten in de bewustwording van deze verborgen zorgen en de implicaties voor hun leven en werk. De aanpak van de WerkPlaats lijkt een noodzakelijke eerste stap om in co-creatie met mensen met ervaringskennis samen te werken aan issues, die te complex lijken om te bespreken.
Original languageEnglish
Article number2
Pages (from-to)17-26
Number of pages9
JournalParticipatie en herstel
Volume28
Issue number2
Publication statusPublished - 1 Jul 2019

Cite this