Laboratoriumonderzoek bij monoklonale gammopathie: detectie van monoklonale immuunglobulinen

J G Ruinemans-Koerts, J; Boonstra, I S Klasen, S Zweegman, M C Minnema, J J Wegman, M J Kersten, R B Dinkelaar

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

OVERZICHTSARTIKELEN Auteurs: mw. dr. ir. J. Ruinemans-Koerts, klinisch chemicus, afdeling Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Ziekenhuis Rijnstate, mw. dr. J.G. Boonstra, klinisch chemicus, afdeling Algemeen Klinisch Laboratorium, IJsselland Ziekenhuis, mw. dr. I.S. Klasen, medisch immunoloog, Laboratorium Medische Immunologie, Universitair Medisch Centrum St Radboud, mw. dr. S. Zweegman, afdeling Hematologie, internist-hematoloog, VU medisch centrum, mw. dr. M.C. Minnema, internist-hematoloog, afdeling Hematologie, UMC Utrecht, dhr. dr. J.J. Wegman, internist-hematoloog, afdeling Interne Geneeskunde, Deventer ziekenhuis, mw. dr. M.J. Kersten, internist-hematoloog, afdeling Klinische Hematologie, Academisch Medisch Centrum, dhr. dr. R.B. Dinkelaar, arts klinische chemie, gepensioneerd, dhr. dr. P. Wijermans, internist-hematoloog, afdeling Hematologie, HagaZiekenhuis, dhr. dr. R.A.P. Raymakers, internist-hematoloog, afdeling Hematologie, UMC Utrecht. Correspondentie graag richten aan mw. dr. ir. J. Ruinemans-Koerts, klinisch chemicus, afdeling Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Ziekenhuis Rijnstate, Postbus 9555, 6800 TA, Arnhem, tel.: 088 005 88 88, e-mailadres: jruinemans-koerts@rijnstate.nl J. Ruinemans-Koerts, J.G. Boonstra en R.B. Dinkelaar namens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. I.S. Klasen namens het College van Medisch Immunologen. S. Zweegman, M.C. Minnema, J.J. Wegman, M.J. Kersten, P. Wijermans en R.A.P. Raymakers namens de HOVON-werkgroep Multipel Myeloom. Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. Trefwoorden: bence-joneseiwit, monoklonale gammopathie, M-proteïne, richtlijn, serumvrijelichteketens
Original languageEnglish
Pages (from-to)160-168
Number of pages9
JournalNederlands Tijdschrift voor Hematologie
Issue number4
Publication statusPublished - 2011

Cite this