Myasthenia gravis in de tandheelkunde

N.L. Tjeerdsma, E.L. van der Kooi, E.H. van der Meij, J.G.A.M. de Visscher

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Bij een patiënt met myasthenia gravis kan een levensbedreigendemyasthene crisis optreden. Het betreft een complicatie van deziekte. De crisis kan onder andere worden uitgelokt door emotionele stress,pijn, infecties en een reactie op medicatie. Het beleid bij een invasievetandheelkundige behandeling bij een patiënt met myasthenia gravis moetgericht zijn op het voorkomen van een crisis. Voorafgaand aan de behandelingis overleg met de behandelende neuroloog nodig omdat soms eerst optimalisatievan de medicatie of preventieve maatregelen noodzakelijk zijn. Eenbehandeling van een patiënt met myasthenia gravis onder lokale anesthesie vanhet amide-type of narcose is mogelijk, waarbij lokale anesthesie (in minimaledosering) de voorkeur heeft boven narcose. Na de tandheelkundige behandelingis optimaal pijnmanagement cruciaal om de kans op het optreden van een crisiste beperken.
Original languageEnglish
Pages (from-to)375-380
Number of pages6
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume125
Issue number7
DOIs
Publication statusPublished - Jul 2018

Cite this