De nieuwe EU richtlijn betreffende EMF blootstelling van werknemers beperkt onnodig klinische MRI; Specifieke EMF limieten voor werknemers bij medische toepassingen noodzakelijk. Standpunt Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF).

Translated title of the contribution: The new EU guideline on EMF exposure of workers limits unnecessarily clinical MRI; Specific EMF limits for workers in medical application needed. : Position of the Society for Medical Physics of the Netherlands (NVKF).

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  29 Downloads (Pure)

  Abstract

  Per 2004 is een nieuwe EU richtlijn ingesteld die werknemers moet beschermen tegen elektromagnetische velden, de ´EU Directive 2004/40/EC´. Lidstaten moeten deze voor april 2008 hebben omgezet in locale wetgeving. Deze richtlijn beïnvloedt het gebruik van MRI (Magnetische Resonantie Imaging) in de Nederlandse ziekenhuizen omdat het blootstellings limieten geeft voor werknemers zoals artsen, radiodiagnostisch laboranten en verpleegkundigen. Als gevolg hiervan wordt het bemoeilijkt om MRI onderzoek uit te voeren bij kinderen en ernstig zieke patiënten en nieuwe toepassingen van MRI zoals het uitvoeren van interventies onder MRI geleiding worden onmogelijk gemaakt. Gezien voor bepaalde toepassingen MRI de meest optimale diagnostische techniek is, zal het voor komen dat patiënten een sub-optimale medische behandeling krijgen. Tevens zullen patiënten onnodig worden blootgesteld aan ioniserende straling, omdat vervangende technieken gebruik maken van röntgenstraling.
  Het is goed en ook wenselijk limieten te stellen voor veiligheid van werknemers bij de MRI, hoewel de huidige regelgeving voor patiëntveiligheid ook de veiligheid voor werknemers afdoende garandeert. Bij het opstellen van limieten moet er ook een belangenafweging zijn van de werknemer t.o.v. patiënten en de samenleving, zeker als limieten laag worden gesteld vanwege grote voorzorg i.v.m. wetenschappelijke onduidelijkheid. Deze afweging is niet gebeurd in deze EU richtlijn, en schaadt daarmee het belang van patiënten.
  Daarom vindt de NVKF dat er voor beroepsgroepen gerelateerd aan medische toepassingen aparte limieten moeten komen naast de limieten voor algemene werknemers. Voor deze specifieke categorie werknemers wordt de uitbreiding van de internationale standaard van de IEC (60601-2-33 safety of MR workers), die voor 2008 uitkomt, aanbevolen. Hiermee wordt de veiligheid van werknemers op een goede manier geregeld.
  Translated title of the contributionThe new EU guideline on EMF exposure of workers limits unnecessarily clinical MRI; Specific EMF limits for workers in medical application needed. : Position of the Society for Medical Physics of the Netherlands (NVKF).
  Original languageDutch
  Commissioning bodySociety for Medical Physics of the Netherlands (NVKF)
  Number of pages6
  Publication statusPublished - 20 Aug 2006

  Cite this