Trends in verschillende gezondheidsindicatoren: de rol van opleidingsniveau.

Translated title of the contribution: Trends in various health indicators: the role of educational level.

W.J. Nusselder, José Rubio Valverde, DJH Deeg

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Het is bekend dat de gezondheid verschilt naar opleidingsniveau en dat de ene
gezondheidsindicator andere trends in gezondheidsproblemen toont dan de andere. In dit onderzoek staat de vraag centraal of de eerder gesignaleerde verbetering in gezondheid, gebaseerd op de OESO-indicator met vragen over beperkingen in mobiliteit, horen en zien, zich evenzeer voordoet onder laag-, middelbaar en hoogopgeleiden in de leeftijd 55 tot 70 jaar, en voor andere gezondheidsmaten. Deze vraag is onder andere van groot belang omdat de verhoging van de AOW-leeftijd en de hogere kans op gezondheidsproblemen naarmate de werknemer ouder wordt, ertoe leiden dat een toenemend aandeel oudere werknemers gezondheidsproblemen ervaart. Van belang is ook om te weten om welke categorie werknemers het dan vooral gaat. Merk daarbij ook op dat een afname van gezondheidsproblemen over de tijd op bevolkingsniveau de leeftijdsafhankelijke verslechtering van de gezondheid zou kunnen compenseren. Het onderzoek maakt gebruik van de jaarlijkse gezondheidsenquête van het CBS voor de periode 1989-2018. Het onderzoek laat een afname over de tijd zien van lichamelijke beperkingen bij gegeven leeftijd als we kijken naar de eerdergenoemde OESO-indicator. Voor drie
andere indicatoren, inclusief de OESO-indicator zonder horen en zien, vinden we
geen verbetering van de gezondheid. Ook zien we voor de OESO-indicator alleen
een significante daling van beperkingen voor middelbaar en hoogopgeleide mannen en hoogopgeleide vrouwen. Beperkingen in het zelfstandig functioneren ofwel ADL-beperkingen (ADL: algemene dagelijkse levensverrichtingen, bijvoorbeeld zich verplaatsen en zich aan- en uitkleden) nemen toe voor laagopgeleide mannen en vrouwen. De gunstige trend voor de OESO-indicator inclusief mobiliteit, horen en zien gaat niet op voor de andere gezondheidsmaten en zeker niet voor lageropgeleiden die sowieso al een hoger percentage gezondheidsproblemen kennen.
Translated title of the contributionTrends in various health indicators: the role of educational level.
Original languageDutch
JournalNetspar Design Paper
Volume191
Publication statusPublished - Oct 2021

Cite this